Hipsy Adjustable NO SLIP Softballs on Tie Dye Skinny Non-Slip Headband