Hipsy Adjustable NO SLIP Houndstooth Black & White Skinny Non-Slip Headband